Teamudvikling skaber en kultur med arbejdsglæde​

​Hos GAARSTED er kulturforandring og teamudvikling uadskillelige processer, fordi det enkelte teams kultur (normer og adfærd) er helt afgørende for virksomhedens succes med implementering af deres mission, vision, mål og strategier. Alle teams skal derfor have udviklet en kultur (en adfærd), der understøtter deres eget område, som igen skal støtte op om virksomhedens overordnede mål og strategier.

I forbindelse med en kultur- og værdiforandringsproces i organisationen vil det være oplagt at arbejde med indførelse af selvstyrende teams for at understøtte kultur- og værdiprocessen. For når det lykkes for en gruppe af medarbejdere at blive til et selvstyrende team, er samhørighedsfølelsen så stor, at der ikke er grænser for, hvad man kan gøre, hvilket vil være med til at understøtte kultur- og værdiprocessen i en positiv retning. Overvej derfor en teamudviklingsproces for din virksomhed.

13 rigtige gode grunde til at I skal arbejde i teams frem for grupper

1. ​Teamet er den stærkeste indlæringsenhed i en organisation.

2. Teams egner sig til at løse komplekse problemstillinger, hvor mange synsvinkler og megen viden skal tilføres for at løse opgaverne.

3. Teams egner sig til at organisere tværorganisatorisk samarbejde – for eksempel ved kvalitetsudvikling.

4. Teams egner sig til at løse tværfaglige opgaver og kan derfor være med til at nedbryde faggrænse.

5. Teams er mere fleksible end større organisatoriske grupperinger, fordi de hurtigere kan samles, spredes, samles igen og suppleres.

6. Teams har lettere ved at formulere en vision og et mål for teamet, og teamet bliver derfor lettere målrettet end hele organisationen.

7. Teams kan bedre udnytte den enkeltes ressourcer. Teams finder altid måder, hvorpå den enkelte kan bidrage med noget og dermed nå anseelse såvel i som uden for teamet.

8. Loyalitet er nemmere at skabe i et team.

9. Teams kan lettere arbejde med en for alle og alle for en-princippet.

10. Teams kan bedre administrere frihed under ansvar, fordi teamet styrer egen handling og adfærd gennem værdier og normer, som teamet selv opstiller og vedligeholder.

11. Teams er meget produktive, fordi de er engagerede i at levere håndgribelige resultater med høj kvalitet.

12. Teams er glimrende for udvikling af kreativitet. Teams er derfor meget udviklingsorienterede.

13. Teams kan virke truende, og det er måske grunden til, at nogle ledere ikke ønsker at høste de mange fordele ved at etablere teams, fordi lederens egen indflydelse mindskes.

Som virksomhed bør I stille jer selv følgende 3 spørgsmål:

1. ​Hvad er formålet med at etablere teams frem for grupper?

2. Hvorfor arbejde i teams?

3. Hvordan får vi strategi og kultur koblet sammen med udvikling af teams?

​Skal vi sammen med jer sætte fokus på ovenstående spørgsmål, og sammen få udviklet en teamkultur, som understøtter jeres mission, vision og strategi for fremtiden?

Hvis du syntes teamudvikling er vigtigt at arbejde med i jeres virksomhed, er vi klar til at tage en drøftelse på telefon +45 28 70 70 15. Du er naturligvis også velkomne til at sende os en mail med din forespørgsel på: info@gaarsted.com

Sæt fokus på udvikling af jeres ”teams” med GAARSTED – og skab bedre samarbejde, trivsel, resultater og bundlinje i virksomheden!

I skal vælge os, fordi:

Vi har stor erfaring med udvikling af både nye og etablerede teams, hvor vores fokus altid er i forhold til virksomhedens mission, vision, mål, strategier, kultur og værdier, og altid med kunden i centrum.

Vi sætter fokus på processer, roller og potentielle faldgruber, som teamet kan stå overfor og giver redskaber til, hvordan man kan komme videre.

For os, handler teamudvikling i høj grad om at kunne bevare professionalismen med fokus på opgaven, det vil sige, man skal gå efter ”bolden” og ikke manden, hvor følelserne styrer samtalen, i balance med de relationelle kompetencer: konstruktiv kommunikation, forventningsafstemning og grundlæggende respekt.

Vi sætter fokus på metoder, værktøjer og redskaber til at kunne åbne op for dit teams udfordringer på en hensigtsmæssig måde.

Effektiv teamudvikling med fokus på opgaven og relationen

Både nye og etablerede teams kan have brug for hjælp til at komme ordentlig i gang og få samarbejdet til at køre på skinner. Når GAARSTED arbejder med teamudvikling sætter vi fokus på processer, roller og potentielle faldgruber, som teamet kan stå over for og giver redskaber til, hvordan man kan komme videre.

Det handler i høj grad om at kunne bevare professionalismen med fokus på opgaven, det vil sige, at man skal gå efter ”bolden” og ikke manden, hvor følelserne styrer samtalen, i balance med de relationelle kompetencer: Konstruktiv kommunikation, forventningsafstemning og grundlæggende respekt.

Opbygning af teams i forbindelse med kultur- og værdiimplementeringen styrker denne proces

En vigtig forudsætning for teamudvikling, kulturforandringer og værdibaseret ledelse er, at der findes en klart formuleret og forstået mission og vision. Hvis man for eksempel har selvstyrende teams, kan de kun træffe effektive beslutninger, hvis de har en klar fornemmelse for, hvor virksomheden er på vej hen (visionen) og hvad den står for (missionen).

For at være effektiv skal medarbejderne kunne vurdere, hvorvidt en given beslutning eller handling bringer virksomheden nærmere på opfyldelse af missionen og visionen.

Formålet med teamudvikling

Overordnet er formålet med teamudvikling, at udvikle medarbejderne til at tage ejerskab for den daglige drift og dermed tage ansvar for opgaverne og at udvikle medarbejderne til at tænke i løbende forbedringer.

​Virksomheden skal synliggøre rammer og regler for de værdier, der bærer kulturen i virksomheden. Disse rammer skal medarbejderne indarbejde i deres hverdag, og de skal etablere norm og adfærdsregler (spilleregler) for deres egne teams, som skal gå i den retning, som det overordnede værdigrundlag virksomheden har synliggjort.

Med teamudvikling udarbejdes der handlingsplaner for de tiltag, medarbejderne beslutter sig for, og som de selv skal kunne gennemføre til motivation for deres egen hverdag og til bevidstgørelse af medarbejdernes egne roller i virksomheden.

Et team skal derfor tage ejerskab for hele processen (organismebaseret tænkning), tænke i løbende forbedringer og skride ind over for uhensigtsmæssigheder og fejl i processen.

At have indflydelse på sit eget arbejde giver langt større arbejdstilfredsstillelse hos den enkelte medarbejder, og ansvarsfølelsen blandt medarbejderne stiger markant. Den øgede frihed, som selvstyrende teams får, understøtter den frihed, som ledelsen ønsker, medarbejderne skal have i forbindelse med indførelse af kulturforandringer og værdibaseret ledelse i organisationen.

Vi tilbyder teamudvikling af både små og store teams

Hos GAARSTED har vi stor erfaring med teamudvikling og opbygning af teams i forbindelse med strategi- og kulturforandringsprocesser og har arbejdet med udvikling af små og store og teams inden for private og offentlige virksomheder.

Hvis du er interesseret i at høre mere om teamudvikling i organisationer, så kontakt os på telefon +45 28 70 70 15. Du er naturligvis også velkomne til at sende os en mail med din forespørgsel på: info@gaarsted.com

Vi hjælper virksomheder og organisationer med teamudvikling i hele Danmark.​

​Vi tilbyder også kurser i teamudvikling, så I kan få det optimale ud af de enkelte teams!​

Læs mere om kurset her!​​​

Nyheder​

Evalueringer fra V2 Tobacco
Inden påske afsluttede vi i samarbejde med KompetenceSilkeborg et godt kursus/procesforløb med V2 Tobacco. Læs mere om forløbet og se vores evalueringer fra V2 Tobacco her.
» Læs nyheden
​​ARTIKEL: Vejen frem til en succesfuld værdi- og kulturforandringsproces
En ting er at læse lange tekster om, hvad kultur i organisationer er, og hvorfor det er så vigtigt for en organisation at fokusere på, en anden ting er den praktiske del af en kulturforandring. Så hvad gør man rent faktisk i en kulturforandringsproces?
» Læs nyheden
ARTIKEL: Organisationer skal sikre deres fremtid og konkurrenceevne ved at sætte fokus på kulturen
Kultur er efterhånden blevet det helt store buzzword i mange organisationer – men hvorfor er kultur så vigtig at fokusere på, og hvordan skaber vi den ”rigtige” organisationskultur?
» Læs nyheden

​Kontakt os

Udfyld vores kontaktformular med dine spørgsmål eller din forespørgsel, så vender vi retur hurtigst muligt. ​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om os

Vi skaber kulturforandringer i hele organisationen, som understøtter jeres mission, vision, mål og strategier - med succes!

- Vi skaber tid til udvikling!​

CVR: 29919763

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere information om os, og om hvilke opgaver vi kan løse i samarbejde med din virksomhed, er du altid meget velkommen til at kontakt os. ​Så vender vi tilbage hurtigst muligt.​

Adresse:

​Gyldenkronesvej 7

8320 Mårslet

☎ Tel: +45 28 70 70 15

✉ E-mail: info@gaarsted.com