STRATEGIUDVIKLING MED FOKUS PÅ MISSION​ OG KULTUR

Vi har specialiseret os i strategiudvikling samt procesudvikling og praktisk implementering af strategier- og kulturforandringer på alle organisatoriske niveauer i private og offentlige virksomheder.

​​Hos GAARSTED har vi stor erfaring og ekspertise med strategiudvikling og tilbyder procesforløb og kurser, der henvender sig til ledere og medarbejdere på alle niveauer i den private og offentlige sektor.

Ønsker I fremadrettet at sikre jeres fremtidige eksistens i markedet bedst muligt, er en effektiv og målrettet strategiudvikling nødvendig.


I nedenstående figur, kan de forskellige elementer ses, som indgår i en strategiudvikling- og kulturforandringsproces.

      ​© Praxis © Iver Gaarsted

​Med strategiudvikling og strategisk ledelse fra GAARSTED får I:

​Konkrete strategiværktøjer, processer og metoder til implementering af strategier, der virker, som I direkte kan bruge til strategiimplementering.​

En formuleret strategi der er praksisnær og til at forstå.

Forståelse for udvikling og ledelse af strategiprocesser.

Viden om hvordan strategiplanen skal implementeres og ledes i praksis.

En stærk mission og mission statement, som I kan bruge til jeres ”branding” – Hvad vil I være kendt for?

Udviklet jeres vision (hovedmål), så den understøtte virksomhedens mission, så I når jeres mål.

Løbende sat fokus på, og igangsæt jeres vision i praksis, både på lang og kort sigt, og på alle niveauer i organisationen, med tilhørende indsatsområder (delmål) og konkrete handlingsplaner.

Vi flytter strategi, kultur og ejerskab effektivt ned i organisationen - så det lykkedes!

7 spørgsmål, I bør stille jer selv som virksomhed:

1. ​Hvorfor skal vi have en strategi?

2. Hvad er virksomhedens mission? (eksistensberettigelse)

3. Hvad skal virksomhedens vision indeholde? ​(hovedmålet for virksomheden de kommende år)

4. Hvordan ledes strategien?

5. Hvilke strategiværktøjer kan vi bruge til en strategiproces, der virker?

6. Hvad skal den praktiske strategiplan indeholde?

7. Hvordan får vi strategien implementeret og til at virke i praksis?

​Skal vi sammen med jer sætte fokus på ovenstående spørgsmål, og sammen med jer udvikle en praksisnær og klar strategi for fremtiden?


Ring til os på telefon +45 28 70 70 15, så tager vi en drøftelse af jeres behov i forhold til strategiudvikling og strategisk ledelse. Du er naturligvis også velkomne til at sende os en mail med din forespørgsel på: info@gaarsted.com

Hvorfor skal I vælge strategiudvikling hos GAARSTED?

Gennem 11 år har vi, i tæt samarbejde med vores kunder, udviklet missioner, visioner og strategier inden for mange forskellige brancher. I dette arbejde har vi altid stor fokus på den praktiske implementering af strategien i virksomheden, så den kommer til at virke i praksis – ”Skrivebordsstrategier” giver jo ikke meget mening, hvis de bliver liggende der.

Hvorfor er strategiudvikling vigtig?

Overordnet kan man sige, at strategiudvikling drejer sig om, hvordan man håndterer virksomhedens kurs, udvikling og præstationer på kort og lang sigt i et konkurrencepræget marked. Uden en formuleret strategi med fælles mål og resultater, kan organisationen risikere at arbejde i forskellige retninger uden at sikre de bedste resultater.

Målrettet strategisk ledelse og arbejde i organisationen, er med til at kvalificere de beslutninger der løbende bliver truffet, så jeres virksomhed fremadrettet, bedst muligt, kan sikre sin fremtidige eksistensberettigelse i markedet.

Det vil sige; få udviklet fælles mål, rammer og retning for alle i organisationen, altid med kunden i centrum.

Strategiudvikling med fokus på kulturen

Målet for GAARSTED er, at udvikle organisationens mission, visioner, mål og strategier, til gavn for jeres kunder, og samtidig få skabt en fælles vedvarende kulturforandring på jeres arbejdsplads, der til en hver tid understøtter jeres mission, visioner, mål og strategier. Strategiudvikling og strategisk ledelse, med en understøttende kultur, kan samtidig være med til at øge arbejdsglæden og trivslen på jeres arbejdsplads.

​Vi skaber bedre arbejdspladser - et bedre hold!

Hvordan fungerer strategiudvikling i praksis?

Når vi arbejder med strategiudvikling og strategisk ledelse hos GAARSTED, sætter vi fokus på virksomhedens mission, vision, mål og strategi, samt en række strategiværktøjer til implementering. Herudover sættes der fokus på organisationens normer, adfærd og holdninger, som skal understøtte de overordnede mål og strategier virksomheden overordnet har.

Der skal skabes fælles normer, adfærd og holdninger i hele organisationen, som skal understøtte forretningen. Det skal være med til at sikre ”kunder i butikken”.

Vi arbejder i praksis med at udvikle en fælles kulturvision, som alle følger, samt udvikle det tilhørende værdigrundlag. Det skal så videreudvikles og tilpasses ned i organisationen, så det giver mening for alle i organisationen, så der skabes en fælles kultur og ejerskab i hele organisationen når det handler om strategiudvikling.

Vi får skabt de nødvendige kulturforandringer i hele organisationen, så de holdninger, normer og adfærd der er i organisationen, understøtter de mål og strategier, virksomheden har. Dette skal være med til at sikre virksomhedens fremtidige eksistensberettigelse, samt at sikre en fælles holdning i virksomheden.

Strategiudvikling er vigtig for, at virksomheden har succes.

Vi tilbyder udvikling af strategien på forskellige niveauer

Der arbejdes med strategiudvikling på lang og kort sigt og på to forskellige niveauer. Vi arbejder med direktions- og chefniveauet, der er langsigtet, hvor der sættes fokus på:

​Mission

Vision

Strategi- og forretningsmål

​Det kortsigtede mål foregår på afdelingsniveau, hvor der opstilles mål inden for marked, organisation og ressourcer. GAARSTED tilbyder individuelle procesforløb og kurser, der er tilrettelagt og tilpasset den enkelte virksomhed og dennes specifikke behov.

På den måde sikrer vi jer en strategiudvikling med mest muligt udbytte og størst succes.

Hvis du er interesseret i at høre mere om strategiudvikling og strategisk ledelse, så kontakt os på telefon +45 28 70 70 15. Du er naturligvis også velkomne til at sende os en mail med din forespørgsel på: info@gaarsted.com

Vi hjælper virksomheder og organisationer i hele Danmark med indførelse af strategisk ledelse og strategiudvikling. 

​Vi tilbyder også kurser i strategiudvikling, så I kan arbejde henimod en styrket position på markedet.

Læs mere om kurset her!​​​​

Nyheder​

Evalueringer fra V2 Tobacco
Inden påske afsluttede vi i samarbejde med KompetenceSilkeborg et godt kursus/procesforløb med V2 Tobacco. Læs mere om forløbet og se vores evalueringer fra V2 Tobacco her.
» Læs nyheden
​​ARTIKEL: Vejen frem til en succesfuld værdi- og kulturforandringsproces
En ting er at læse lange tekster om, hvad kultur i organisationer er, og hvorfor det er så vigtigt for en organisation at fokusere på, en anden ting er den praktiske del af en kulturforandring. Så hvad gør man rent faktisk i en kulturforandringsproces?
» Læs nyheden
ARTIKEL: Organisationer skal sikre deres fremtid og konkurrenceevne ved at sætte fokus på kulturen
Kultur er efterhånden blevet det helt store buzzword i mange organisationer – men hvorfor er kultur så vigtig at fokusere på, og hvordan skaber vi den ”rigtige” organisationskultur?
» Læs nyheden

​Kontakt os

Udfyld vores kontaktformular med dine spørgsmål eller din forespørgsel, så vender vi retur hurtigst muligt. ​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om os

Vi skaber kulturforandringer i hele organisationen, som understøtter jeres mission, vision, mål og strategier - med succes!

- Vi skaber tid til udvikling!​

CVR: 29919763

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere information om os, og om hvilke opgaver vi kan løse i samarbejde med din virksomhed, er du altid meget velkommen til at kontakt os. ​Så vender vi tilbage hurtigst muligt.​

Adresse:

​Gyldenkronesvej 7

8320 Mårslet

☎ Tel: +45 28 70 70 15

✉ E-mail: info@gaarsted.com