Kurser 2016

Vi tilbyder åbne kurser indenfor vores mange kompetenceområder:​

  • Strategi og ledelse.
  • Kulturforandring, værdier og værdibaseret ledelse.
  • Personlig udvikling, herunder bl.a.: Mindfulness, Positiv Psykologi og håndtering af stress (Nyhed!).​

Virksomhedstilpassede kurser

Kurserne kan også bestilles som lukket virksomhedshold. Så kan vi udvikle/tilrettelægge kurset præcist til Jeres specifikke behov. Ønsker du at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os...​

Kursusoversigt

1 - Strategi og ledelse

1.0 - Strategiudvikling der virker i praksis​

Den rigtige strategi og målrettet ledelse skaber bedre bundlinje!

Det er vigtigt for en virksomhed, at have formuleret en strategi, som alle forstår og følger, for at de fælles mål og resultater opnås.

Du vil blive præsenteret for, og trænet i konkrete strategiværktøjer, processer og metoder til implementering af strategien, som du direkte kan gå hjem og bruge efter strategidagen i din virksomhed.​

Læs mere om kurset her!

Kurset udbydes følgende dato (1 dag):

Kontakt GAARSTED for nærmere information om opstart.

Kurset kan bestilles som lukket virksomhedshold.​

Priser:

DKK. 2.395,- pr. deltager

(eksternat).

Prisen er ekskl. moms,

men inkl. kursusmaterialer

og forplejning.​​

Kursussted:

Pindstrup Centret

Johs. F. la Cours allé,

Pindstrup

8550 Ryomgaard​​

1.1 - Lemniskaten – Et målrettet værktøj til at skabe forandringer og give dig overblik

Er der sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør!
Lemniskaten er et proces-/strategi-/udviklings- og implementeringsværktøj, som bruges til at styre en proces, hvor opgaver, problemer, udfordringer bliver gennemarbejdet, så I kan tage de bedste beslutninger og handlinger i den konkrete situation.

Lemniskaten er en enkel, målrettet og effektiv metode til at få overblik over situationer, hvor der er forskellige opfattelser af en given situation. Når I arbejder med Lemniskaten, sættes der fokus på løsninger og handlinger, så I undgår, at det er følelsesprægede tanker og handlinger, der styrer processen, hvilket kan føre til handlingslammelse, så målene ikke nås.

​Læs mere om kurset her!

Kurset udbydes følgende dato (1 dag):

Kontakt GAARSTED for nærmere information om opstart.

Kurset kan bestilles som lukket virksomhedshold.

​​Priser:

DKK. 2.395,- pr. deltager

(eksternat).

Prisen er ekskl. moms,

men inkl. kursusmaterialer

og forplejning.

Kursussted:

Pindstrup Centret

Johs. F. la Cours allé,

Pindstrup

8550 Ryomgaard​

2 - Kulturforandringer, værdibaseret ledelse og teamudvikling​

​2.0 - Målrettet kulturforandring i organisationen - Få øget trivsel og bedre bundlinje

​Skab en fælles kultur i organisationen der understøtter Jeres mål og strategier – Værdibaseret ledelse 3.0.

Hvordan kan man skabe kulturforandringer i organisationen, så man opnår den fremtidige ønskede kultur – en kulturvision - for virksomheden? Du vil efter gennemgang af teori og træning i metoder til implementering af kulturforandringer og værdier i organisationen, kunne gå direkte hjem og anvende det i din virksomhed efter kursusdagen.

​Læs mere om kurset her!

Kurset udbydes følgende dato (1 dag):

Kontakt GAARSTED for nærmere information om opstart.

Kurset kan bestilles som lukket virksomhedshold.

Priser:

DKK. 2.395,- pr. deltager

(eksternat).

Prisen er ekskl. moms,

men inkl. kursusmaterialer

og forplejning.

Kursussted:

Pindstrup Centret

Johs. F. la Cours allé,

Pindstrup

8550 Ryomgaard

2.1 - Social Kapital 1 - Introduktion

Social kapital er et vigtigt konkurrenceparameter.

Høj social kapital er en af nøglerne til mere effektivitet, bedre kvalitet og højere trivsel på arbejdspladsen. Ved at sætte fokus på den sociale kapital på arbejdspladsen, og herigennem jeres kerneopgaver, kan I skabe fundamentet for motiverede, innovative og ressourcestærke medarbejdere. Denne udvikling vil kunne aflæses direkte på bundlinjen.

Du vil efter introduktionen have forståelse for teorier om social kapital, indsigt i påvirkningen mellem ledelse og social kapital, samt introduceret og trænet i konkrete proces- og dialogværktøjer til at arbejde målrettet med jeres kerneopgaver samt de 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde.

Læs mere om kurset her!

Kurset udbydes følgende dato (1 dag):

Kontakt GAARSTED for nærmere information om opstart.

Kurset kan bestilles som lukket virksomhedshold.

Priser:

DKK. 2.395,- pr. deltager

(eksternat).

Prisen er ekskl. moms,

men inkl. kursusmaterialer

og forplejning.

Kursussted:

Pindstrup Centret

Johs. F. la Cours allé,

Pindstrup

8550 Ryomgaard

2.2 - Social kapital 2 - I praksis

Social kapital er et vigtigt konkurrenceparameter.
Høj social kapital er en af nøglerne til mere effektivitet, bedre kvalitet og højere trivsel på arbejdspladsen. Ved at sætte fokus på den sociale kapital på arbejdspladsen, og herigennem jeres kerneopgaver, kan I skabe fundamentet for motiverede, innovative og ressourcestærke medarbejdere. Denne udvikling vil kunne aflæses direkte på bundlinjen.

Du vil efter en kort introduktionen af social kapital blive introduceret og trænet i konkrete proces- og dialogværktøjer til at arbejde målrettet med jeres kerneopgaver i hverdagen samt de 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde. I det praktiske arbejde vil jeres kulturs udfordringer og styrker i forhold til social kapital blive synliggjort, så du har konkrete opgaver at arbejde videremed efter kurset.

​Læs mere om kurset her!

Kurset udbydes følgende dato (1 dag):

Kontakt GAARSTED for nærmere information om opstart.

Kurset kan bestilles som lukket virksomhedshold.

Priser:

DKK. 2.395,- pr. deltager

(eksternat).

Prisen er ekskl. moms,

men inkl. kursusmaterialer

og forplejning.

Kursussted:

Pindstrup Centret

Johs. F. la Cours allé,

Pindstrup

8550 Ryomgaard

2.3 - Teamudvikling - Fokus på opgaven og relationen

Fokus på opgaven og relationen.

Både nye og etablerede teams kan have brug for hjælp til at komme ordentlig i gang og få samarbejdet til at køre på skinner. Dette kursus giver et godt indblik både i processer, roller og potentielle faldgruber, teamet kan stå overfor og giver redskaber til, hvordan man kan komme videre. Det handler i høj grad om at kunne bevare professionalismen med fokus på opgaven, dvs. man skal gå efter ”bolden” og ikke manden, hvor følelserne styre samtalen,
i balance med de relationelle kompetencer: Konstruktiv kommunikation, forventnings- afstemning og grundlæggende respekt.

​Læs mere om kurset her!

Kurset udbydes følgende dato (1 dag):

Kontakt GAARSTED for nærmere information om opstart.

Kurset kan bestilles som lukket virksomhedshold.

Priser:

DKK. 2.395,- pr. deltager

(eksternat).

Prisen er ekskl. moms,

men inkl. kursusmaterialer

og forplejning.

Kursussted:

Pindstrup Centret

Johs. F. la Cours allé,

Pindstrup

8550 Ryomgaard

3 - Personlig udvikling

3.0 - Mindfulness - Ro og overskud i hverdagen

Ro og overskud i hverdagen I en hverdag fuld af skift og ting vi skal forholde os til, kan hjernen og kroppen nemt blive overstimuleret. Med mindfulness kan du lære en effektiv metode til at ”lande” systemet - samt et redskab til personlig udvikling, da mindfulness kan gøre dig mere bevidst om dine styrker og svagheder, både fysisk og psykisk. Samtidig har mindfulness
vist sig som et effektivt redskab til at håndtere kroniske smerter, samt det har en forebyggende effekt i forhold til bl.a. depression.

​Læs mere om kurset her!

Kurset udbydes følgende dato (1 dag):

Kontakt GAARSTED for nærmere information om opstart.

Kurset kan bestilles som lukket virksomhedshold.

Priser:

DKK. 2.395,- pr. deltager

(eksternat).

Prisen er ekskl. moms,

men inkl. kursusmaterialer

og forplejning.

Kursussted:

Pindstrup Centret

Johs. F. la Cours allé,

Pindstrup

8550 Ryomgaard

3.1 - Positiv psykologi - Trivsel - Styrke - Udvikling

Boost din trivsel, din kreativitet og dit humør.
Gennem de senere år har der været et voksende fokus på, hvordan nogle trives og udvikler sig bedre end andre, selv om de umiddelbart har samme omstændigheder?


På baggrund af dette basale spørgsmål har feltet Positiv Psykologi vokset sig stort - et felt der forsker i og sætter fokus på, hvordan alle kan udvikle mere lykke, kreativitet, bedre helbred og trivsel i hverdagen.

​Læs mere om kurset her!

Kurset udbydes følgende dato (1 dag):

Kontakt GAARSTED for nærmere information om opstart.

Kurset kan bestilles som lukket virksomhedshold.

Priser:

DKK. 2.395,- pr. deltager

(eksternat).

Prisen er ekskl. moms,

men inkl. kursusmaterialer

og forplejning.

Kursussted:

Pindstrup Centret

Johs. F. la Cours allé,

Pindstrup

8550 Ryomgaard

3.2 - Den svære samtale - Kunsten at sige det nødvendige på en ordentlig måde

Kunsten at sige det nødvendige på en ordentlig måde.

Mange kender følelsen af ubehag ved tanken om at skulle have ”den svære samtale” - en samtale, hvor man kan risikere at få en konflikt eller såre et andet menneske.


Konsekvensen kan være, man udskyder eller helt undlader at tage en nødvendig samtale, hvilket kan medvirke til at øge problemerne. På dette kursus vil der være fokus på, hvordan du tager den svære, men nødvendige samtale på en professionel og hensigts- mæssig måde.

​Læs mere om kurset her!

Kurset udbydes følgende dato (1 dag):

Kontakt GAARSTED for nærmere information om opstart.

Kurset kan bestilles som lukket virksomhedshold.

Priser:

DKK. 2.395,- pr. deltager

(eksternat).

Prisen er ekskl. moms,

men inkl. kursusmaterialer

og forplejning.

Kursussted:

Pindstrup Centret

Johs. F. la Cours allé,

Pindstrup

8550 Ryomgaard

3.3 - Konflikthåndtering der virker i praksis

God konflikthåndtering skaber trykhed, arbejdsglæde, færre sygedage og dermed et velfungerende psykisk arbejdsmiljø!


At træne evnen til at forstå og håndtere konflikter er vigtig. Løses konflikter i tide undgår man større uoverensstemmelser, der tapper energi og skaber ineffektive arbejdspladser, dårligt arbejdsmiljø som måske ender i afskedigelser.

Du vil blive præsenteret for, og trænet i at håndtere forskellige konflikttyper. Du vil blive bedre til at spotte konflikter og hvordan de kan udvikle sig, og du vil få redskaber til at undgå at konflikter eskalerer.

​Læs mere om kurset her!

Kurset udbydes følgende dato (1 dag):

Kontakt GAARSTED for nærmere information om opstart.

Kurset kan bestilles som lukket virksomhedshold.

Priser:

DKK. 2.395,- pr. deltager

(eksternat).

Prisen er ekskl. moms,

men inkl. kursusmaterialer

og forplejning.

Kursussted:

Pindstrup Centret

Johs. F. la Cours allé,

Pindstrup

8550 Ryomgaard

3.4 - Stress - Hvordan skal vi forholde os?
(NYHED!)

Stress - et grundvilkår?
Stress er blevet et fænomen som de fleste har en holdning til men de færreste konkret ved, hvad de skal stille op med. Resultatet kan være, du tager afstand: ”nu gider jeg ikke høre mere om stress”, at ansvaret bliver lagt de forkerte steder eller at det ganske simpelt ikke bliver håndteret effektivt. For hvis ansvar er stress? Og kan vi undgå det? Og hvad handler det egentlig om? Hvordan håndterer vi bedst en hverdag, hvor vi i den grad bliver
eksponeret, stimuleret og hvor der bliver stillet krav til os fra alle sider?

Læs mere om kurset her!

Kurset udbydes følgende dato (1 dag):

Kontakt GAARSTED for nærmere information om opstart.

Kurset kan bestilles som lukket virksomhedshold.

Priser:

DKK. 2.395,- pr. deltager

(eksternat).

Prisen er ekskl. moms,

men inkl. kursusmaterialer

og forplejning.

Kursussted:

Pindstrup Centret

Johs. F. la Cours allé,

Pindstrup

8550 Ryomgaard

Nyheder​

Evalueringer fra V2 Tobacco
Inden påske afsluttede vi i samarbejde med KompetenceSilkeborg et godt kursus/procesforløb med V2 Tobacco. Læs mere om forløbet og se vores evalueringer fra V2 Tobacco her.
» Læs nyheden
​​ARTIKEL: Vejen frem til en succesfuld værdi- og kulturforandringsproces
En ting er at læse lange tekster om, hvad kultur i organisationer er, og hvorfor det er så vigtigt for en organisation at fokusere på, en anden ting er den praktiske del af en kulturforandring. Så hvad gør man rent faktisk i en kulturforandringsproces?
» Læs nyheden
ARTIKEL: Organisationer skal sikre deres fremtid og konkurrenceevne ved at sætte fokus på kulturen
Kultur er efterhånden blevet det helt store buzzword i mange organisationer – men hvorfor er kultur så vigtig at fokusere på, og hvordan skaber vi den ”rigtige” organisationskultur?
» Læs nyheden

​Kontakt os

Udfyld vores kontaktformular med dine spørgsmål eller din forespørgsel, så vender vi retur hurtigst muligt. ​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om os

Vi skaber kulturforandringer i hele organisationen, som understøtter jeres mission, vision, mål og strategier - med succes!

- Vi skaber tid til udvikling!​

CVR: 29919763

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere information om os, og om hvilke opgaver vi kan løse i samarbejde med din virksomhed, er du altid meget velkommen til at kontakt os. ​Så vender vi tilbage hurtigst muligt.​

Adresse:

​Gyldenkronesvej 7

8320 Mårslet

☎ Tel: +45 28 70 70 15

✉ E-mail: info@gaarsted.com