​det siger vores kunder om os​

​Nedenstående udtalelser kommer fra vores kunder, dvs. ledere og medarbejdere, som har deltaget i procesforløb, eller andre opgaver/aktiviteter med GAARSTED.

Vi har bedt vores kunder om, at udtalelserne skal handle om det, man har fået ud af at bruge GAARSTED, dvs. resultatet af processen/samarbejdet.

Af hensyn til anonymitet har vi ikke sat navne på udtalelserne.

Hvis du ønsker nærmere uddybelse, kan vi udlevere referencer, forudsat den/de specifikke kunder er indforstået med dette.

Nedenstående er opbygget således, at vi oplyser virksomhedens/kommunens navn og området, som vi har arbejdet for.

Herefter kommer udtalelserne fra ledelse og medarbejdere fra det pågældende område.

Favrskov Kommune - Ældreområdet​

​Trivsel- og teamudviklingsforløb for en medarbejdergruppe​

Medarbejderne siger:

"Arbejdsmiljøet er blevet rigtigt godt efter teambuildingsforløbet"

"Det var guld værd. Vi har fået samme mål og blevet et samlet team"

"Vi har fået fælles fodslaw"

"Rigtigt godt med, at vi fik drøftet og blev enige om vores fælles spilleregler"​

Lederen siger:

Som leder for teamet, har jeg oplevet, at det er et helt andet team selv om det er de samme personer.

Der er blevet meget mere respekt og tryghed om og ved hinanden.

De bruger hinanden meget mere på tværs.

Det opleves, at de passer meget mere på hinanden, på den gode måde.

Humor, overbærenhed og forståelse for hinanden er højnet.

Når vi har fælles møder hygger de sig sammen.

Før teambuildingsforløbet oplevedes det ofte, at de vogtede på hinanden. Nu lytter de til hinanden.​

Ikast-Brande Kommune - Ældreområdet

Procesforløb for to medarbejdergrupper + Coaching-/sparringsforløb for lederen

Lederen siger:
I mine to hjemmeplejegrupper sagde vi et, og gjorde noget andet.

Vi var uenige på kryds og tværs og det var nogle få der satte dagsordenen for, hvordan gruppen skulle arbejde og behandle hinanden - oftest langt væk fra ledelsens anbefalinger.

Derfor fik vi GAARSTED på banen.

Vi havde brug for at skabe et fælles billede af vores virkelighed, hvor vi fik afklaret gruppernes fælles spilleregler for adfærd og normer i samarbejdet med hinanden.​

Over en periode på½ år gik vi fra en kultur til en anden og havde mulighed for at holde hinanden op på de spilleregler, som den enkelte selv havde været med til at udarbejde. Medarbejderne havde selv formuleret og diskuteret reglerne for hvordan man fremadrettet ville samarbejde, så når konfliktsituationerne opstod, henviste man til de opsatte spilleregler og situationen gav anledning til dialog.

Som leder deltog jeg ikke i de ovenstående møder, da der skulle herske et frirum for medarbejderne til selv at løse deres konflikter. Men jeg fulgte med på sidelinjen og blev opdateret af GAARSTED. For mig betød det at jeg blev mere bevidst om hvilke medarbejdere der fungerede som medspillere, modspillere og passpillere, hvilket havde og stadig har betydning for hvordan jeg skal tilpasse min ledelse ift. den enkelte medarbejder.

Senere har jeg modtaget coaching af GAARSTED, dog grundet en anden udfordring, men det har været et godt forløb, idet GAARSTED allerede var/er bekendt med de udfordringer jeg som leder står i.​

Strategi- og ledelsesudviklingsforløb for en ledergruppe​

Leder siger:

Jeg synes lederforløbet var godt idet vi trak os væk fra hverdagen og fik drøftet vigtige emner.

Vi havde tiden.

Godt at have GAARSTED med som processtyrer.

Som ledergruppe blev vi samlet – dvs. vi kom til samlet at arbejde i en retning, så vi på trods af forskellige hverdage/forskellige opgaver arbejder i en retning.

Vi lærte hinanden af kende/lærte hinandens stærke sider/svage sider at kende - viden som vi efterfølgende brugte konstruktiv i vores arbejde.

Sammen fik vi udarbejdet vores værdigrundlag - en særlig proces for her blev det tydelig at vi hver for sig var forskellige/tænkte forskelligt/vores personligheder var forskellige men på trods af dette samledes vi og trak på hinandens stærke sider og fik et super godt resultat.​

Leder siger:

Procesforløbet med Gaarsted har været starten på en forandringsproces i vores personalegruppe, der er blevet lagt et fundament som vi kan arbejde videre ud fra.

Der er blevet udarbejdet mission, vision, værdigrundlag og aftalt spilleregler, men det vigtigste er den dialog der har været i processen.

Medarbejderne har lært hinanden bedre at kende, nogle ting er blevet italesat som måske ellers ikke ville være kommet frem, og det er medvirkende til at vi er blevet bedre til at sige tingene til hinanden.

Som leder har jeg kunnet præge forløbet i den retning som jeg ønskede, og kan derved bruge det som et fundament i en mere langsigtet strategi.​

Der er flere udtalelser på vej fra vores kunder...

Nyheder​

Evalueringer fra V2 Tobacco
Inden påske afsluttede vi i samarbejde med KompetenceSilkeborg et godt kursus/procesforløb med V2 Tobacco. Læs mere om forløbet og se vores evalueringer fra V2 Tobacco her.
» Læs nyheden
​​ARTIKEL: Vejen frem til en succesfuld værdi- og kulturforandringsproces
En ting er at læse lange tekster om, hvad kultur i organisationer er, og hvorfor det er så vigtigt for en organisation at fokusere på, en anden ting er den praktiske del af en kulturforandring. Så hvad gør man rent faktisk i en kulturforandringsproces?
» Læs nyheden
ARTIKEL: Organisationer skal sikre deres fremtid og konkurrenceevne ved at sætte fokus på kulturen
Kultur er efterhånden blevet det helt store buzzword i mange organisationer – men hvorfor er kultur så vigtig at fokusere på, og hvordan skaber vi den ”rigtige” organisationskultur?
» Læs nyheden

​Kontakt os

Udfyld vores kontaktformular med dine spørgsmål eller din forespørgsel, så vender vi retur hurtigst muligt. ​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om os

Vi skaber kulturforandringer i hele organisationen, som understøtter jeres mission, vision, mål og strategier - med succes!

- Vi skaber tid til udvikling!​

CVR: 29919763

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere information om os, og om hvilke opgaver vi kan løse i samarbejde med din virksomhed, er du altid meget velkommen til at kontakt os. ​Så vender vi tilbage hurtigst muligt.​

Adresse:

​Gyldenkronesvej 7

8320 Mårslet

☎ Tel: +45 28 70 70 15

✉ E-mail: info@gaarsted.com